การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2021


กำหนดการประชุม

Join VDO Rerun

ท่านสามารถเข้ารับฟัง VDO Rerun โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ุ 2564 เป็นต้นไป